RSS
sobota, 26 kwietnia 2008
Katastrofa w Czarnobylu wybuchu reaktora nr 4 w 1986 roku
Katastrofa w Czarnobylu wybuchu reaktora nr 4 w 1986 roku
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 26 kwietnia
 Wydarzenia w Polsce
1848 - Wiosna Ludów: wojska powstańcze w Wielkopolsce odmówiły demobilizacji.
1848 - Wiosna Ludów: miały miejsce pierwsze starcia powstańcze w Krakowie.
1920 - Założono klub Gwiazda Bydgoszcz - najstarszy bydgoski klub sportowy.
1944 - II wojna światowa: prezydent Władysław Raczkiewicz wydał dekret o tymczasowej organizacji władz na terytorium Rzeczypospolitej.
1945 - II wojna światowa: po ofensywie radzieckiej 65 Armii I Frontu Białoruskiego zdobyto Szczecin.
1950 - Dzień 1 maja został ogłoszony świętem państwowym.

Wydarzenia na świecie
1865 - Wojna secesyjna: konfederancka armia Josepha Johnstona skapitulowała pod Durnham w stanie Karolina Południowa.
1915 - I wojna światowa: W Londynie zawarto tajny układ, w wyniku którego Włochy przystąpiły do ententy.
1925 - Paul von Hindenburg wygrał II turę wyborów prezydenckich w Republice Weimarskiej.
1926 - Republika Weimarska i ZSRR zawarły pakt o przyjaźni i nieagresji.
1933 - Utworzono Gestapo.
1937 - Legion Condor dokonał bombardowania Guerniki.
1939 - W Wielkiej Brytanii uchwalono powszechną służbę wojskową.
1962 - NASA: sonda Ranger 4 rozbiła się o powierzchnię Księżyca.
1964 - W wyniku zjednoczenia Zanzibaru i Tanganiki powstała Tanzania.
1986 - Doszło do wybuchu reaktora nr 4 w elektrowni Czernobylskaja k. Prypeci na Ukrainie.

Katastrofa w Czarnobylu -
jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa w historii energetyki jądrowej, mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 kilometrów kwadratowych terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie.

Po awarii
Wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu media uznały za największą katastrofę drugiej połowy XX wieku. 
Po 22 latach od tego wydarzenia, raporty naukowe pokazują, że była to największa katastrofa psychologiczna, która zaważyła na rozwoju energetyki jądrowej. Spore kontrowersje budzi szacowana liczba ofiar. Najnowszy raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że 134 pracowników elektrowni jądrowej i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna. Dwudziestu ośmiu z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a dwóch od poparzeń. Wielu ludzi biorących udział w akcji zabezpieczenia reaktora zginęło podczas towarzyszących akcji wypadków budowlanych. Najbardziej spektakularnym wypadkiem była uchwycona na filmie katastrofa helikoptera, którego łopatki wirnika zawadziły o liny dźwigu; cała załoga helikoptera zginęła.

Po katastrofie wyznaczono zamkniętą strefę buforową mierzącą 2,5 tysiąca km² i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców (choć jak wynika z aktualnych badań silnie skażony obszar w okolicach elektrowni ma powierzchnię 0,5 km²). W promieniu 10 km od elektrowni utworzono strefę "szczególnego zagrożenia", a w promieniu 30 km strefę "o najwyższym stopniu skażenia". Zlikwidowano 20 pobliskich kołchozów i wyłączono z uprawy rolnej 100 000 hektarów ziemi rolniczej. Ewakuowano także całą ludność miasta Prypeć, liczącą wówczas 50 000 mieszkańców. Najbardziej skutki katastrofy dotknęły terytorium Ukrainy, gdzie skażeniu uległo 9 procent obszaru tego kraju. 

Stan obecny 
W 1991, w bloku nr 2 elektrowni w Czarnobylu wybuchł pożar. Mimo iż awaria była niegroźna, rząd niepodległej już Ukrainy wydał decyzję o natychmiastowym zamknięciu reaktora nr 2, a do 1993 wszystkich pozostałych. Z uwagi na ogromne koszta i brak możliwości zrównoważenia bilansu energetycznego Ukrainy, dopiero w 1997 wyłączono reaktor nr 1, a w grudniu 2000 zamknięto ostatni pracujący reaktor nr 3, tym samym elektrownia ostatecznie przestała funkcjonować. Problemem pozostaje wysoki koszt usunięcia szkód po katastrofie, w 1995 grupa G7, zobowiązała się przeznaczyć na likwidację elektrowni i szkód do 2,3 mld $ (w tym 498 mln jako pomoc bezzwrotna). Z kolei Unia Europejska zadeklarowała pod koniec lat 90. pomoc w wysokości ok. 430 mln € - w tym środki na budowę 2 kolejnych elektrowni atomowych, mających rozwiązać problemy energetyczne Ukrainy i Polski związane z zamknięciem elektrowni czarnobylskiej.


Za wywołanie paniki w dużej mierze odpowiedzialne są ówczesne zachodnie dzienniki, które podawały niesprawdzone informacje (m. in. na skutek cenzury informacji w ZSRR) za przykład może służyć notatka BBC: "Katastrofa jądrowa w Czarnobylu, tysiące ludzi jest chowanych w przydrożnych rowach"

źródło: wikipedia
05:47, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
Katastrofa w Czarnobylu wybuchu reaktora nr 4 w 1986 roku
Katastrofa w Czarnobylu wybuchu reaktora nr 4 w 1986 roku
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 26 kwietnia
 Wydarzenia w Polsce
1848 - Wiosna Ludów: wojska powstańcze w Wielkopolsce odmówiły demobilizacji.
1848 - Wiosna Ludów: miały miejsce pierwsze starcia powstańcze w Krakowie.
1920 - Założono klub Gwiazda Bydgoszcz - najstarszy bydgoski klub sportowy.
1944 - II wojna światowa: prezydent Władysław Raczkiewicz wydał dekret o tymczasowej organizacji władz na terytorium Rzeczypospolitej.
1945 - II wojna światowa: po ofensywie radzieckiej 65 Armii I Frontu Białoruskiego zdobyto Szczecin.
1950 - Dzień 1 maja został ogłoszony świętem państwowym.

Wydarzenia na świecie
1865 - Wojna secesyjna: konfederancka armia Josepha Johnstona skapitulowała pod Durnham w stanie Karolina Południowa.
1915 - I wojna światowa: W Londynie zawarto tajny układ, w wyniku którego Włochy przystąpiły do ententy.
1925 - Paul von Hindenburg wygrał II turę wyborów prezydenckich w Republice Weimarskiej.
1926 - Republika Weimarska i ZSRR zawarły pakt o przyjaźni i nieagresji.
1933 - Utworzono Gestapo.
1937 - Legion Condor dokonał bombardowania Guerniki.
1939 - W Wielkiej Brytanii uchwalono powszechną służbę wojskową.
1962 - NASA: sonda Ranger 4 rozbiła się o powierzchnię Księżyca.
1964 - W wyniku zjednoczenia Zanzibaru i Tanganiki powstała Tanzania.
1986 - Doszło do wybuchu reaktora nr 4 w elektrowni Czernobylskaja k. Prypeci na Ukrainie.

Katastrofa w Czarnobylu -
jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa w historii energetyki jądrowej, mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 kilometrów kwadratowych terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie.

Po awarii
Wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu media uznały za największą katastrofę drugiej połowy XX wieku. 
Po 22 latach od tego wydarzenia, raporty naukowe pokazują, że była to największa katastrofa psychologiczna, która zaważyła na rozwoju energetyki jądrowej. Spore kontrowersje budzi szacowana liczba ofiar. Najnowszy raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że 134 pracowników elektrowni jądrowej i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna. Dwudziestu ośmiu z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a dwóch od poparzeń. Wielu ludzi biorących udział w akcji zabezpieczenia reaktora zginęło podczas towarzyszących akcji wypadków budowlanych. Najbardziej spektakularnym wypadkiem była uchwycona na filmie katastrofa helikoptera, którego łopatki wirnika zawadziły o liny dźwigu; cała załoga helikoptera zginęła.

Po katastrofie wyznaczono zamkniętą strefę buforową mierzącą 2,5 tysiąca km² i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców (choć jak wynika z aktualnych badań silnie skażony obszar w okolicach elektrowni ma powierzchnię 0,5 km²). W promieniu 10 km od elektrowni utworzono strefę "szczególnego zagrożenia", a w promieniu 30 km strefę "o najwyższym stopniu skażenia". Zlikwidowano 20 pobliskich kołchozów i wyłączono z uprawy rolnej 100 000 hektarów ziemi rolniczej. Ewakuowano także całą ludność miasta Prypeć, liczącą wówczas 50 000 mieszkańców. Najbardziej skutki katastrofy dotknęły terytorium Ukrainy, gdzie skażeniu uległo 9 procent obszaru tego kraju. 

Stan obecny 
W 1991, w bloku nr 2 elektrowni w Czarnobylu wybuchł pożar. Mimo iż awaria była niegroźna, rząd niepodległej już Ukrainy wydał decyzję o natychmiastowym zamknięciu reaktora nr 2, a do 1993 wszystkich pozostałych. Z uwagi na ogromne koszta i brak możliwości zrównoważenia bilansu energetycznego Ukrainy, dopiero w 1997 wyłączono reaktor nr 1, a w grudniu 2000 zamknięto ostatni pracujący reaktor nr 3, tym samym elektrownia ostatecznie przestała funkcjonować. Problemem pozostaje wysoki koszt usunięcia szkód po katastrofie, w 1995 grupa G7, zobowiązała się przeznaczyć na likwidację elektrowni i szkód do 2,3 mld $ (w tym 498 mln jako pomoc bezzwrotna). Z kolei Unia Europejska zadeklarowała pod koniec lat 90. pomoc w wysokości ok. 430 mln € - w tym środki na budowę 2 kolejnych elektrowni atomowych, mających rozwiązać problemy energetyczne Ukrainy i Polski związane z zamknięciem elektrowni czarnobylskiej.


Za wywołanie paniki w dużej mierze odpowiedzialne są ówczesne zachodnie dzienniki, które podawały niesprawdzone informacje (m. in. na skutek cenzury informacji w ZSRR) za przykład może służyć notatka BBC: "Katastrofa jądrowa w Czarnobylu, tysiące ludzi jest chowanych w przydrożnych rowach"

źródło: wikipedia
05:47, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 kwietnia 2008
Bitwa pod Kuflewem 1831
Bitwa pod Kuflewem 1831
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 25 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce
1425 - W Brześciu Kujawskim Władysław II Jagiełło wydał dla szlachty generalny przywilej (nie wszedł w życie).
1831 - Powstanie listopadowe: bój spotkaniowy straży przednich armii polskiej i rosyjskiej pod Kuflewem.
1920 - Wojna polsko-bolszewicka: miał miejsce zagon na Koziatyn.
1943 - II wojna światowa: w wyniku tzw. sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.
2007 - W trakcie zatrzymania przez ABW Barbara Blida popełniła samobójstwo.

Wydarzenia na świecie
1626 - Wojna trzydziestoletnia: w bitwie pod Dessau armia cesarska pokonała wojska protestanckie hrabiego Mansfelda.
1708 - Wojna o sukcesję hiszpańską: miała miejsce bitwa pod Almansą.
1792 - Po raz pierwszy została zaśpiewana Marsylianka.
1846 - Miało miejsce pierwsze starcie w wojnie amerykańsko-meksykańskiej.
1848 - ogłoszono konstytucję Cesarstwa Austriackiego
1898 - Wojna amerykańsko-hiszpańska: USA wypowiedziały wojnę Hiszpanii.
1915 - I wojna światowa: desant brytyjski wraz z oddziałami ANZAC wylądował na tureckim półwyspie Gallipoli.
1945 - II wojna światowa: w Torgau nad Łabą doszło do pierwszego w czasie wojny spotkania wojsk radzieckich i aliantów zachodnich.
1945 - Zwołano pierwszą konferencję ONZ w San Francisco, w której uczestniczyło 50 państw-założycieli.
1953 - w czasopiśmie Nature opublikowana została praca Jamesa D. Watsona i Francsia Cricka opisująca model budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA.
1974 - W Portugalii oficerowie skupieni wokół Ruchu Sił Zbrojnych dokonali zamachu stanu, w wyniku którego obalono rządy dyktatorskie (tzw. rewolucja goździków).
1980 - Przeprowadzono nieudaną próbę odbicia zakładników z ambasady amerykańskiej w Teheranie.
1982 - Wojna o Falklandy-Malwiny: brytyjskie oddziały dokonały desantu i odbiły z zaskoczenia Georgię Południową.
1982 - Izrael wycofał się z półwyspu Synaj.
1983 - Amerykańska sonda kosmiczna Pioneer 10 przekroczyła orbitę Plutona.
1990 - Teleskop Hubble'a został umieszczony na orbicie okołoziemskiej przez amerykański prom kosmiczny Discovery.
2005 - Bułgaria i Rumunia podpisały traktat akcesyjny z Unią Europejską. 

Bitwa pod Kuflewem miała miejsce 25 kwietnia 1831 roku podczas powstania listopadowego.

Podczas marszu armii Dybicza na Mińsk Mazowiecki przednia straż rosyjska dowodzona przez Mandesterna licząca 3500 żołnierzy maszerując przez Jeruzal natknęła się pod Kuflewem na przednią straż polskiej armii Skrzyneckiego dowodzoną przez Dembińskiego. 

Wojska polskie liczące 3400 żołnierzy i 4 działa (4 baony, 12 szwadronów) zajmowały pozycje w terenie dogodnym do obrony.

Rosjanie ruszyli do natarcia około godziny 13-14. Początkowo Polacy z powodzeniem bronili wylotu grobli koło wsi Kołacz, po czym wycofali się na przygotowaną wcześniej pozycję obronną w Kuflewie. WIdząc, że naciąga cała armia Dybicza, Dembiński około godziny 17 nakazał odwrót do Cegłowa. Tam walki trwały jeszcze przez kilka godzin.

źródło: wikipedia
06:58, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
Bitwa pod Kuflewem 1831
Bitwa pod Kuflewem 1831
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 25 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce
1425 - W Brześciu Kujawskim Władysław II Jagiełło wydał dla szlachty generalny przywilej (nie wszedł w życie).
1831 - Powstanie listopadowe: bój spotkaniowy straży przednich armii polskiej i rosyjskiej pod Kuflewem.
1920 - Wojna polsko-bolszewicka: miał miejsce zagon na Koziatyn.
1943 - II wojna światowa: w wyniku tzw. sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.
2007 - W trakcie zatrzymania przez ABW Barbara Blida popełniła samobójstwo.

Wydarzenia na świecie
1626 - Wojna trzydziestoletnia: w bitwie pod Dessau armia cesarska pokonała wojska protestanckie hrabiego Mansfelda.
1708 - Wojna o sukcesję hiszpańską: miała miejsce bitwa pod Almansą.
1792 - Po raz pierwszy została zaśpiewana Marsylianka.
1846 - Miało miejsce pierwsze starcie w wojnie amerykańsko-meksykańskiej.
1848 - ogłoszono konstytucję Cesarstwa Austriackiego
1898 - Wojna amerykańsko-hiszpańska: USA wypowiedziały wojnę Hiszpanii.
1915 - I wojna światowa: desant brytyjski wraz z oddziałami ANZAC wylądował na tureckim półwyspie Gallipoli.
1945 - II wojna światowa: w Torgau nad Łabą doszło do pierwszego w czasie wojny spotkania wojsk radzieckich i aliantów zachodnich.
1945 - Zwołano pierwszą konferencję ONZ w San Francisco, w której uczestniczyło 50 państw-założycieli.
1953 - w czasopiśmie Nature opublikowana została praca Jamesa D. Watsona i Francsia Cricka opisująca model budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA.
1974 - W Portugalii oficerowie skupieni wokół Ruchu Sił Zbrojnych dokonali zamachu stanu, w wyniku którego obalono rządy dyktatorskie (tzw. rewolucja goździków).
1980 - Przeprowadzono nieudaną próbę odbicia zakładników z ambasady amerykańskiej w Teheranie.
1982 - Wojna o Falklandy-Malwiny: brytyjskie oddziały dokonały desantu i odbiły z zaskoczenia Georgię Południową.
1982 - Izrael wycofał się z półwyspu Synaj.
1983 - Amerykańska sonda kosmiczna Pioneer 10 przekroczyła orbitę Plutona.
1990 - Teleskop Hubble'a został umieszczony na orbicie okołoziemskiej przez amerykański prom kosmiczny Discovery.
2005 - Bułgaria i Rumunia podpisały traktat akcesyjny z Unią Europejską. 

Bitwa pod Kuflewem miała miejsce 25 kwietnia 1831 roku podczas powstania listopadowego.

Podczas marszu armii Dybicza na Mińsk Mazowiecki przednia straż rosyjska dowodzona przez Mandesterna licząca 3500 żołnierzy maszerując przez Jeruzal natknęła się pod Kuflewem na przednią straż polskiej armii Skrzyneckiego dowodzoną przez Dembińskiego. 

Wojska polskie liczące 3400 żołnierzy i 4 działa (4 baony, 12 szwadronów) zajmowały pozycje w terenie dogodnym do obrony.

Rosjanie ruszyli do natarcia około godziny 13-14. Początkowo Polacy z powodzeniem bronili wylotu grobli koło wsi Kołacz, po czym wycofali się na przygotowaną wcześniej pozycję obronną w Kuflewie. WIdząc, że naciąga cała armia Dybicza, Dembiński około godziny 17 nakazał odwrót do Cegłowa. Tam walki trwały jeszcze przez kilka godzin.

źródło: wikipedia
06:58, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
Bitwa pod Kuflewem 1831
Bitwa pod Kuflewem 1831
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 25 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce
1425 - W Brześciu Kujawskim Władysław II Jagiełło wydał dla szlachty generalny przywilej (nie wszedł w życie).
1831 - Powstanie listopadowe: bój spotkaniowy straży przednich armii polskiej i rosyjskiej pod Kuflewem.
1920 - Wojna polsko-bolszewicka: miał miejsce zagon na Koziatyn.
1943 - II wojna światowa: w wyniku tzw. sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.
2007 - W trakcie zatrzymania przez ABW Barbara Blida popełniła samobójstwo.

Wydarzenia na świecie
1626 - Wojna trzydziestoletnia: w bitwie pod Dessau armia cesarska pokonała wojska protestanckie hrabiego Mansfelda.
1708 - Wojna o sukcesję hiszpańską: miała miejsce bitwa pod Almansą.
1792 - Po raz pierwszy została zaśpiewana Marsylianka.
1846 - Miało miejsce pierwsze starcie w wojnie amerykańsko-meksykańskiej.
1848 - ogłoszono konstytucję Cesarstwa Austriackiego
1898 - Wojna amerykańsko-hiszpańska: USA wypowiedziały wojnę Hiszpanii.
1915 - I wojna światowa: desant brytyjski wraz z oddziałami ANZAC wylądował na tureckim półwyspie Gallipoli.
1945 - II wojna światowa: w Torgau nad Łabą doszło do pierwszego w czasie wojny spotkania wojsk radzieckich i aliantów zachodnich.
1945 - Zwołano pierwszą konferencję ONZ w San Francisco, w której uczestniczyło 50 państw-założycieli.
1953 - w czasopiśmie Nature opublikowana została praca Jamesa D. Watsona i Francsia Cricka opisująca model budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA.
1974 - W Portugalii oficerowie skupieni wokół Ruchu Sił Zbrojnych dokonali zamachu stanu, w wyniku którego obalono rządy dyktatorskie (tzw. rewolucja goździków).
1980 - Przeprowadzono nieudaną próbę odbicia zakładników z ambasady amerykańskiej w Teheranie.
1982 - Wojna o Falklandy-Malwiny: brytyjskie oddziały dokonały desantu i odbiły z zaskoczenia Georgię Południową.
1982 - Izrael wycofał się z półwyspu Synaj.
1983 - Amerykańska sonda kosmiczna Pioneer 10 przekroczyła orbitę Plutona.
1990 - Teleskop Hubble'a został umieszczony na orbicie okołoziemskiej przez amerykański prom kosmiczny Discovery.
2005 - Bułgaria i Rumunia podpisały traktat akcesyjny z Unią Europejską. 

Bitwa pod Kuflewem miała miejsce 25 kwietnia 1831 roku podczas powstania listopadowego.

Podczas marszu armii Dybicza na Mińsk Mazowiecki przednia straż rosyjska dowodzona przez Mandesterna licząca 3500 żołnierzy maszerując przez Jeruzal natknęła się pod Kuflewem na przednią straż polskiej armii Skrzyneckiego dowodzoną przez Dembińskiego. 

Wojska polskie liczące 3400 żołnierzy i 4 działa (4 baony, 12 szwadronów) zajmowały pozycje w terenie dogodnym do obrony.

Rosjanie ruszyli do natarcia około godziny 13-14. Początkowo Polacy z powodzeniem bronili wylotu grobli koło wsi Kołacz, po czym wycofali się na przygotowaną wcześniej pozycję obronną w Kuflewie. WIdząc, że naciąga cała armia Dybicza, Dembiński około godziny 17 nakazał odwrót do Cegłowa. Tam walki trwały jeszcze przez kilka godzin.

źródło: wikipedia
06:57, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 24 kwietnia 2008
Konstytucja kwietniowa
Konstytucja kwietniowa
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 24 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce
1333 - Koronacja Kazimierza III Wielkiego i jego żony Aldony w katedrze wawelskiej w Krakowie.
1920 - Polska i Ukraińska Republika Ludowa zawarły sojusz wojskowy.
1934 - Weszła w życie Konstytucja kwietniowa.
1940 - Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
1952 - Wprowadzono obowiązkowe kontyngenty na mleko.
1982 - Odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów radiowej Trójki, prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego.
2004 - Odbył się pogrzeb Jacka Kaczmarskiego, muzyka i poety.
2005 - Telewizja Polska uruchomiła swój pierwszy kanał tematyczny, TVP Kultura.

Wydarzenia na świecie
634
- Muzułmanie dowodzeni przez Khalida ibn al-Walida pokonali oddziały bizantyjskie pod Mardż Rahit w pobliżu Damaszku.
1547 - W bitwie pod Mühlberg cesarz Karol V Habsburg odniósł zwycięstwo nad wojskami protestantów.
1877 - Wojna rosyjsko-turecka: Rosja wypowiedział wojnę Imperium Osmańskiemu.
1898 - Hiszpania wypowiedziała wojnę USA.
1915 - Rozpoczęła się rzeź Ormian w Turcji.
1916 - W stolicy Irlandii, Dublinie, wybuchło powstanie wielkanocne.
1965 - Rozpoczęła się interwencja wojsk amerykańskich w Dominikanie.
1970 - Wystartował pierwszy chiński sztuczny satelita Dong Fang Hong 1.
1990 - Na orbicie okołoziemskiej został umieszczony Teleskop Hubble'a.
2005 - Papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat.
2006 - Miały miejsce ataki terrorystyczne w Dahab.
2006 - Oddano do eksploatacji największy statek na świecie Freedom of the Seas.

Konstytucja kwietniowa - ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego, podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku (stąd nazwa). Weszła w życie 24 kwietnia 1935. Zmianę konstytucji zwolennicy marszałka Piłsudskiego planowali już od zamachu majowego (12 maja 1926).

Na mocy Konstytucji kwietniowej w Polsce wprowadzono ustrój prezydencki-autorytarny. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego. W swoim manifeście PKWN uznał Konstytucję kwietniową za bezprawną . Było to podstawą odrzucenia kontynuacji prawnej Rządu RP na uchodźstwie wynikającej z nominacji Władysława Raczkiewicza na Prezydenta RP przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w trybie Rozdziału II Konstytucji (wyznaczenie następcy w czasie wojny). Po odzyskaniu niepodległości pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany demokratycznie, Lech Wałęsa, przejął oficjalnie przy przyjęciu urzędu insygnia władzy prezydenta RP od Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na obczyźnie powołanego w trybie konstytucji kwietniowej.

Ogólna charakterystyka
Konstytucja kwietniowa wysuwała państwo na plan pierwszy, ale traktowane jako struktura organizująca życie społeczne i gwarantująca prawa jednostki. W tekście brak odniesień do nacjonalizmu czy faszyzmu. Obywatel miał zapewnioną równość wobec prawa, możliwość rozwoju wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne, ponieważ żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami państwa, wyrażonymi w jego prawach. W razie oporu państwo stosuje środki przymusu. Wojskowi, należący do zmobilizowanej części wojska lub marynarki wojennej nie mogli brać udziału w wyborach powszechnych. 

źródło: wikipedia
00:07, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
Konstytucja kwietniowa
Konstytucja kwietniowa
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 24 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce
1333 - Koronacja Kazimierza III Wielkiego i jego żony Aldony w katedrze wawelskiej w Krakowie.
1920 - Polska i Ukraińska Republika Ludowa zawarły sojusz wojskowy.
1934 - Weszła w życie Konstytucja kwietniowa.
1940 - Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
1952 - Wprowadzono obowiązkowe kontyngenty na mleko.
1982 - Odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów radiowej Trójki, prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego.
2004 - Odbył się pogrzeb Jacka Kaczmarskiego, muzyka i poety.
2005 - Telewizja Polska uruchomiła swój pierwszy kanał tematyczny, TVP Kultura.

Wydarzenia na świecie
634
- Muzułmanie dowodzeni przez Khalida ibn al-Walida pokonali oddziały bizantyjskie pod Mardż Rahit w pobliżu Damaszku.
1547 - W bitwie pod Mühlberg cesarz Karol V Habsburg odniósł zwycięstwo nad wojskami protestantów.
1877 - Wojna rosyjsko-turecka: Rosja wypowiedział wojnę Imperium Osmańskiemu.
1898 - Hiszpania wypowiedziała wojnę USA.
1915 - Rozpoczęła się rzeź Ormian w Turcji.
1916 - W stolicy Irlandii, Dublinie, wybuchło powstanie wielkanocne.
1965 - Rozpoczęła się interwencja wojsk amerykańskich w Dominikanie.
1970 - Wystartował pierwszy chiński sztuczny satelita Dong Fang Hong 1.
1990 - Na orbicie okołoziemskiej został umieszczony Teleskop Hubble'a.
2005 - Papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat.
2006 - Miały miejsce ataki terrorystyczne w Dahab.
2006 - Oddano do eksploatacji największy statek na świecie Freedom of the Seas.

Konstytucja kwietniowa - ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego, podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku (stąd nazwa). Weszła w życie 24 kwietnia 1935. Zmianę konstytucji zwolennicy marszałka Piłsudskiego planowali już od zamachu majowego (12 maja 1926).

Na mocy Konstytucji kwietniowej w Polsce wprowadzono ustrój prezydencki-autorytarny. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego. W swoim manifeście PKWN uznał Konstytucję kwietniową za bezprawną . Było to podstawą odrzucenia kontynuacji prawnej Rządu RP na uchodźstwie wynikającej z nominacji Władysława Raczkiewicza na Prezydenta RP przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w trybie Rozdziału II Konstytucji (wyznaczenie następcy w czasie wojny). Po odzyskaniu niepodległości pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany demokratycznie, Lech Wałęsa, przejął oficjalnie przy przyjęciu urzędu insygnia władzy prezydenta RP od Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na obczyźnie powołanego w trybie konstytucji kwietniowej.

Ogólna charakterystyka
Konstytucja kwietniowa wysuwała państwo na plan pierwszy, ale traktowane jako struktura organizująca życie społeczne i gwarantująca prawa jednostki. W tekście brak odniesień do nacjonalizmu czy faszyzmu. Obywatel miał zapewnioną równość wobec prawa, możliwość rozwoju wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne, ponieważ żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami państwa, wyrażonymi w jego prawach. W razie oporu państwo stosuje środki przymusu. Wojskowi, należący do zmobilizowanej części wojska lub marynarki wojennej nie mogli brać udziału w wyborach powszechnych. 

źródło: wikipedia
00:06, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
środa, 23 kwietnia 2008
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 23 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce 
1253 - Książę wielkopolski Przemysł I dokonał lokacji Poznania na prawie niemieckim.
1356 - Kazimierz Wielki ufundował w Płocku pierwszą w tym mieście parafię pw. św. Bartłomieja
1935 - Prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową konstytucję, tzw. konstytucję kwietniową.
1964 - Sejm uchwalił Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.
1990 - Zarejestrowano Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
1994 - Unia Demokratyczna i Kongres Liberalno-Demokratyczny połączyły się, tworząc Unię Wolności.

Wydarzenia na świecie 
1348 - Edward III ustanowił Order Podwiązki.
1757 - Bitwa pod Plassey: Wojska Kompanii Wschodnioindyjskiej rozbiły armię nawaba Siradża ud-Daula i podporządkowały się Kompanii Bengal.
1920 - Utworzono Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji.
1941 - II wojna światowa: Grecja skapitulowała wobec Niemiec.
1990 - Namibia została członkiem ONZ. 

Święty Wojciech (czes. Vojtěch, niem. Adalbert) - (ur. ok. 956, zm. 23 kwietnia 997) czeski biskup Pragi, szósty syn Sławnika, pana na Libicach (z rodu Sławnikowiców) i Strzeżysławy być może z rodu Przemyślidów, jeden z katolickich świętych patronujących w Polsce, męczennik.

Relikwie

Relikwie św. Wojciecha oraz jego brata Radzima złożone w katedrze gnieźnieńskiej zostały wywiezione do Czech przez księcia Brzetysława I, który w 1038 najechał na Polskę. Do dziś znajdują się w katedrze św. Wita.

Cesarz Otton III wyruszył w 1000 roku z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha najprawdopodobniej w celu uzyskania ciała św. Wojciecha i przewiezienia go do Akwizgranu. Jednak od Bolesława Chrobrego uzyskał jedynie relikwiarz z ramieniem Wojciecha, które potem częściowo złożono w Akwizgranie, a część w Rzymie w kościele ufundowanym pod jego wezwaniem na wyspie na Tybrze. W 1928 roku rzymskie relikwie przekazano Polsce na prośbę ówczesnego Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda (przechowywane w skarbcu gnieźnieńskim).

W 1923 skradziono z gnieźnieńskiej katedry relikwiarz z rzekomo odnalezioną w 1127 roku (według Roczników Polskich) głową świętego.

W nocy z 19 na 20 marca 1986 r. z Archikatedry Gnieźnieńskiej zniknął wykonany przez holenderskiego złotnika Petera von der Renena w roku 1662 srebrny relikwiarz św. Wojciecha. Został on przetopiony. Sprawcy tego incydentu zostali ukarani.

W roku 1999 staraniem ks. kan. Zbigniewa Łuczaka z kapituły łęczyckiej jedna z gnieźnieńskich relikwii trafiła do kolegiaty w Tumie koło Łęczycy, stojącej w miejscu, gdzie według późnej tradycji, która nie ma pokrycia w źródłach historycznych miano za sprawą św. Wojciecha i Bolesława Chrobrego ustanowić pierwsze w Polsce opactwo benedyktynów. 

Znaczenie polityczne
Chrobry maksymalnie wykorzystał sytuację, jaka powstała po śmierci Wojciecha. Wcześniej jedynie cesarstwo prowadziło działania misyjne. Śmierć Wojciecha w czasie misji zorganizowanej przez Bolesława przydawała polskiemu księciu ogromnego prestiżu w oczach zachodnich chrześcijan.

Pogrzebane w Gnieźnie relikwie biskupa stały się fundamentem założonej w roku 1000 przez jego przyjaciela, cesarza Ottona III, archidiecezji. Gniezno - w przeciwieństwie do podległej Moguncji Pragi - stało się niezależną archidiecezją, z czym długo nie mogły się pogodzić metropolie niemieckie, które do tamtej pory posiadały zwierzchnictwo nad wszystkimi powstającymi na terenach słowiańskich biskupstwami obrządku zachodniego.

O wadze związanego z relikwiami kultu tak ważnego świętego - pierwszego męczennika i świętego słowiańskiego, którego relikwie złożono w Akwizgranie - stolicy cesarstwa i Rzymie - stolicy zach. chrześcijaństwa w poświęconych mu klasztorach niech świadczy wywiezienie tychże relikwii do Pragi przez księcia Brzetysława I (pochodzącego przecież z wrogiej rodowi Sławnikowiców dynastii Przemyślidów), który splądrował Gniezno ponad 40 lat po śmierci misjonarza, po tzw. reakcji pogańskiej.

źródło: wikipedia
08:42, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 22 kwietnia 2008
Donald Tusk Premier Polski
Dziś urodziny obchodzi Donald Tusk Premier Polski Dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, spełnienia marzeń a zwłaszcza planów 
Donald Tusk Premier Polski
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 22 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce 
1957 - Donald Tusk, polski polityk, premier Polski
2002 - W Daewoo-FSO zawieszono produkcję Poloneza. W praktyce oznaczało to jej zakończenie.

Wydarzenia na świecie
1418 - Zakończył się sobór w Konstancji.
1500 - Portugalski żeglarz Pedro Álvares Cabral jako pierwszy Europejczyk dotarł do Brazylii.
1509 - Henryk VIII Tudor po śmierci swojego ojca Henryka VII został królem Anglii.
1864 - Konkres USA przyjął ustawę Coinage Act, w wyniku której na amerykańskich środkach płatniczych pojawiła się dewiza In God We Trust.
1915 - I wojna światowa: wojsko niemieckie uwolniło chlor pod Ypres w Belgii. Było to pierwsze użycie broni chemicznej na taką skalę, z tysiącami zabitych; wcześniej w mniejszym stopniu używali broni chemicznej Francuzi i Niemcy.
1930 - W Londynie podpisano międzynarodowy Traktat w sprawie ograniczenia i redukcji uzbrojenia morskiego.
1943 - Albert Hofmann napisał pierwszy raport dotyczący halucynogennych właściwości LSD.
1944 - Po raz pierwszy odegrano za granicą nowy hymn ZSRR, miało to miejsce - na osobiste polecenie Winstona Churchilla - w radiu BBC.
1970 - Po raz pierwszy świętowano Dzień Ziemi.
1997 - W Limie odbito ambasadę Japonii z rąk członków MRTA.
2001 - W Strasburgu podpisano Kartę Ekumeniczną regulującą współpracę europejskich kościołów chrześcijańskich.
2004 - W Ryongchon w Korei Północnej doszło do zderzenia dwóch pociągów z paliwem. Zginęło ponad 150 osób.
2007 - Miała miejsce I tura wyborów prezydenckich we Francji - do II tury przeszli Nicolas Sarkozy i Ségolène Royal. 

Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, Prezes Rady Ministrów od 16 listopada 2007, obecny przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PO od listopada 2005 do 5 grudnia 2006, wicemarszałek Senatu IV kadencji w latach 1997-2001, wicemarszałek Sejmu IV kadencji w latach 2001-2005, senator IV kadencji, poseł na Sejm I, IV, V, VI kadencji, kandydat na Prezydenta RP w 2005. Z wykształcenia historyk. Honorowy obywatel Łęczycy 

Wykształcenie
W 1976 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. W 1980 ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego praca magisterska dotyczyła kształtowania się legendy Józefa Piłsudskiego w przedwojennych czasopismach. 

Działalność opozycyjna w PRL
Wcześnie zaangażował się w działalność opozycyjną wobec komunistycznej władzy. Jako student historii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczył w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności, co było reakcją na zamordowanie w Krakowie przez Służbę Bezpieczeństwa Stanisława Pyjasa. Szybko nawiązał także współpracę z Bogdanem Borusewiczem i Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, organizując grupy samokształceniowe i kolportaż wychodzącej poza cenzurą prasy i literatury.

Był współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku. W trakcie strajku sierpniowego organizował grupy studenckie, by 30 sierpnia 1980 rozpocząć działania na rzecz nowej organizacji studenckiej. Stał się inicjatorem i jednym z pierwszych liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszy NZS). Kilka miesięcy później został przewodniczącym "Solidarności" w Wydawnictwie Morskim i dziennikarzem wydawanego przez związek tygodnika "Samorządność". Był jednym z najbliższych współpracowników jej naczelnego redaktora Lecha Bądkowskiego – pisarza, przywódcy ruchu kaszubskiego, pierwszego rzecznika "Solidarności". Pisał do kaszubskiego miesięcznika "Pomerania". Za działalność opozycyjną został wyrzucony z państwowej firmy. Przez 7 lat utrzymywał się z pracy fizycznej w założonej przez Macieja Płażyńskiego spółdzielni "Świetlik".

Działalność polityczna w III RP

Kongres Liberalno-Demokratyczny
Należał do założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W 1991 został przewodniczącym KLD, który w wyborach parlamentarnych zdobył 37 mandatów w Sejmie, a Tusk został jednym z posłów I kadencji. Kierowana przez niego partia znalazła się w opozycji wobec rządu Jana Olszewskiego. Po przegłosowaniu wotum nieufności wobec tego gabinetu w 1992, Tusk był jednym z inicjatorów zawiązania koalicji parlamentarnej siedmiu ugrupowań politycznych, która powołała rząd Hanny Suchockiej.

Kiedy po upadku rządu Hanny Suchockiej odbyły się w 1993 przedterminowe wybory, jego partia nie przekroczyła 5% progu i nie dostała się do Sejmu.

Unia Wolności
W kwietniu 1994 Tusk został jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności, powstałej po połączeniu się KLD z Unią Demokratyczną. W wyborach parlamentarnych w 1997 otrzymał mandat senatora z ramienia UW i znalazł się w koalicji popierającej rząd Jerzego Buzka. Został wicemarszałkiem Senatu IV kadencji. Na początku 2001 po przegraniu rywalizacji o stanowisko przewodniczącego UW z Bronisławem Geremkiem w grudniu 2000 odszedł z partii.

Platforma Obywatelska
24 stycznia 2001 wspólnie z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską, działającą początkowo jako komitet wyborczy. W wyborach w 2001 PO uzyskała w sejmie 65 mandatów, stając się największym klubem opozycyjnym. Tusk objął urząd wicemarszałka Sejmu IV kadencji. Maciej Płażyński, który został pierwszym przewodniczącym partii, odszedł z niej w 2003. 1 czerwca 2003 funkcję przewodniczącego PO objął Tusk, sprawując ją chwili obecnej 
Prezes Rady Ministrów
9 listopada 2007 odebrał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego akt desygnacji na premiera. 
16 listopada 2007 wraz z proponowanym składem Rady Ministrów został powołany i zaprzysiężony na Prezesa Rady Ministrów. 24 listopada 2007 jego rząd uzyskał wotum zaufania od Sejmu. 

źródło: wikipedia


00:03, pablo.janus
Link Komentarze (5) »
poniedziałek, 21 kwietnia 2008
753 p.n.e. - Romulus i Remus założyli Rzym.
753 p.n.e. - Romulus i Remus założyli Rzym.
Najważniejsze daty i wydarzenia historyczne dnia: 21 kwietnia 
Wydarzenia w Polsce 
1945 - W Moskwie podpisano polsko-radziecki traktat o przyjaźni i współpracy.
1948 - W Szczecinie utworzono Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin.
1952 - Zatwierdzono projekt architektoniczny Pałacu Kultury i Nauki.
1991 - Klub Paryski zredukował o 50% polski dług zagraniczny.

Wydarzenia na świecie
753 p.n.e. - Romulus i Remus założyli Rzym.
1836 - W bitwie pod San Jacinto armia amerykańska pod dowództwem Samuela Hustona pokonała wojska meksykańskie generała Antonia Lópeza de Santa Anny.
1918 - I wojna światowa: niemiecki pilot Manfred von Richthofen (znany jako Czerwony Baron) został zestrzelony nad Francją.
1944 - Kobiety we Francji uzyskały prawo do głosowania.
1966 - Andriej Gromyko jako pierwszy radziecki dyplomata odwiedził Watykan.
1967 - Pułkownik Jeorios Papadopulos przeprowadził w Grecji na kilka dni przed zaplanowanymi wyborami udany zamach stanu, ustanawiając dyktaturę wojskową.
1970 - Księstwo Hutt River ogłosiło secesję od Australii

Romulus i Remus (z łac.) - legendarni bracia bliźniacy, założyciele miasta Rzym.
Romulus był założycielem Rzymu i jego pierwszym królem. Za okres jego życia przyjmuje się środkowe dziesięciolecia VIII wieku p.n.e., według starożytnych obliczeń były to lata 772 p.n.e. - 716 p.n.e.

Remus bliźniaczy brat Romulusa; starożytni uczeni obliczali, że żył w latach 772 p.n.e. - 753 p.n.e.

Według rzymskich historyków, przede wszystkim Tytusa Liwiusza, bracia byli wnukami króla miasta Alba Longa (dziś Castel Gandolfo), Numitora. Brat Numitora Amulius dokonał zamachu stanu, króla uwięził, a jego córce Rei Sylwii (łac. Rhea Silvia) nakazał zostać westalką i żyć w celibacie.

Rea Sylwia zaszła jednak w ciążę i powiła bliźnięta, dwóch chłopców, których nazwano Romulus i Remus. Ich ojcem miał być nie kto inny, tylko bóg Mars.Jako, że westalkom zakazane były stosunki płciowe zakopano ją żywcem . Niemniej Amuliusz rozkazał dzieci utopić w rzece. Wrzucony jednak do wody koszyk z nimi popłynął z prądem i utknął w jednej z zatoczek. Płacz dzieci usłyszała wilczyca, która w efekcie zaczęła regularnie odwiedzać zatoczkę, by karmić dzieci własnym mlekiem. Wilczycę wyśledził pasterz królewski, znalazł koszyk z dziećmi i zaadoptował je.
Wilczyca jest z tego powodu nieoficjalnym symbolem Rzymu. Najbardziej znany wizerunek  to starożytna rzeźba w stylu etruskim (datowana na rok ok. 500 p.n.e.), do której dopiero w roku 1474 n.e. dorobiono postacie dzieci.

Po osiągnięciu dorosłości Romulus i Remus dowiedzieli się o swoim pochodzeniu i dokonali zamachu stanu i przywrócili na tron prawowitego władcę Numitora. Po czym odeszli wraz z grupą młodzieży szukać nowej siedziby. Znaleźli ją nad Tybrem, gdzie było siedem wzgórz. Na jednym z nich postanowili założyć miasto.

W tym celu posłużyli się rytuałem auspicjów. Romulus, usadowiony na Palatynie zyskał lepszy omen od obserwującego z Awentynu Remusa. Według jednego z przekazów Romulus zobaczył 12 sępów natomiast Remus tylo 6. Gdy Remus upokorzony porażką zaczął drwić z brata wyznaczającego granicę przyszłego miasta, ten zabił go. Miało się to stać 21 kwietnia 753 roku p.n.e.

Romulus panował dłuższy czas i miał zostać wzięty żywcem do nieba by stać się bogiem Kwirynem (łac. Quirinus). Jego następcą na tronie rzymskim został Numa Pompiliusz. 

źródło: wikipedia
07:57, pablo.janus
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 23